นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
ตากใบ
บาเจาะ
ยี่งอ
ระแงะ
รือเสาะ
ศรีสาคร
แว้ง
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
ปะลุรู
สุไหงปาดี
โต๊ะเด็ง
สากอ
ริโก๋
กาวะ
จะแนะ
เจาะไอร้อง

อำเภอสุไหงปาดี

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.นราธิวาส

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 ตำบล , 46 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ปะลุรู , สุไหงปาดี , โต๊ะเด็ง , สากอ , ริโก๋ , กาวะ

จำนวนประชากรใน อำเภอสุไหงปาดี
  จำนวนหลังคาเรือน : 8,946 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 54,036 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 4,320 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,007 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,435 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 706 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 117 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 7,179 คน   จำนวนผู้พิการ : 567 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอสุไหงปาดี
  สถานศึกษา   จำนวน 24 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 4 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 20 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 33 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 83 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอสุไหงปาดี
 
ต.ปะลุรู   96140    
ต.สุไหงปาดี   96140    
ต.โต๊ะเด็ง   96140    
ต.สากอ   96140    
ต.ริโก๋   96140    
ต.กาวะ   96140    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()